Propozície na takz. Vianočný pretek

 

02.03.2019

Strelnica Hájiček

 

Kalendár akcií

 

Výsledky z preteku

 PIŠTOL

 

REVOLVER

KALENDÁR AKCIÍ PRE ROK 2019

Propozície na  3 a 4 kolo kvalif. preteku

 

08. a 09.06.2019

Propozície na  Vežkonočný pretek

 

13.04.2019

Výsledky z preteku

OPEN  STANDARD

 

OPEN  STANDARD

Propozície na REPIKO extra

 

22. a 23.06.2019

Propozície na REPIKO extra

 

31.08.2019

Propozície na MSP 3-čl. družstiev a verejný pretek jednotlivcov

19.10.2019

Výsledky z preteku

 Jednotlivci

 

Palcát

Propozície na Memoriál Jána Zemeníka 4.ročník

09.11.2019

Výsledky z preteku

 Jednotlivci

 

Družstvá

Propozície na pretek strežby z gužovnice

 

23.11.2019

Propozície na Vianočný pretek

 

21.12.2019