Strelnica Hájiček

Textové pole: VŠETKY NOVINKY

Na tejto stránke budeme uverejňovať všetky aktualizácie a zverejnenia, ktoré urobíme na našej stránke.
Dúfame, že to prispeje k väčšej prehľadnosti na stránke.


Pekný deň.

Zverejnili sme výsledky z preteku: Memoriál Jána Zemeníka, 3. ročník konaného dňa 15.09.2016

                 REVOLVER                                PIŠTOL                                              

16.09.2016

Zverejnili sme výsledky z preteku: Verejné preteky k otvoreniu strelnice III. ročník. konaného dňa 29.10.2016                                               REVOLVER                                PIŠTOL                                              

19.01.2017

Zverejnili sme propozície na pretek — 6. kvalifikačný pretek v streleckom trojboji, ktorý sa bude konať dňa 09.07.2017                                                                                                           

17.06.2017

Zverejnili sme výsledky z preteku: 6. kvalifikačný pretek v streleckom trojboji konaného dňa 09.07.2017

                 REVOLVER                                PIŠTOL                                              

12.07.2017

Zverejnili sme propozície na pretek — Medzinárodný strelecký pretek trojčlenných družstiev v REPIKO extra, ktorý sa bude konať dňa 12.-13.08.2017                                                                                                   

23.07.2017

Zverejnili sme výsledky z preteku: Medzinárodný strelecký pretek trojčlenných družstiev v REPIKO extra, konaného dňa 12.-13.08.2017

                 SOBOTA                                      NEDEĽA                                            

18.08.2017

Zverejnili sme propozície na pretek—Memoriál Jána Zemeníka 3.ročník , ktorý sa bude konať dňa 11.11.2018                                              

02.11.2018